Сіздің ЖСН | Ваш ИИН

Сіздің АТӘ | Ваше ФИО

Сіздің телефон нөміріңіз | Ваш номер телефона

Дәрігерді таңдаңыз | Выберите врача

v

Күнін белгілеңіз | Выберите дату

v

Уақытын белгілеңіз | Выберите время

v

OK